Informacija tėvams, moksleiviams ir mokytojams dėl ugdymo proceso visuotinio karantino sąlygomis

  1. Esant pandeminei situacijai priešmokyklinio ugdymo grupei ir pradinių klasių moksleiviams numatyta taikyti mišrų ugdymo būdą.

SVARBU!

  1. Konkrečius darbo būdus (kontaktinį, savarankiško darbo fragmentus, video pamokas, knygų skaitymo dieną ir t.t.) ir laiką nustatys ir siūlys atitinkamos klasės mokytojas, derindamas su klasės bendruomene.
  2. 5-8 klasių moksleiviams šiuo metu numatytas nuotolinis darbas iki lapkričio 29 dienos.
  3. Primename, kad esant nestabiliai situacijai, jai blogėjant arba gerėjant, darbo ir mokymosi sąlygos gali būti koreguojamos. Apie tai pranešime atskirai.
  4. Esant neatidėliotinam konsultacijų reikalui, prašome kreiptis į to dalyko mokytoją arba klasės vadovą.

Prašome sekti mūsų informaciją, bendrauti su mokytojais ir klasių vadovais. Visi drauge lengviau įveiksime negandas. Linkime būti atidiems ir atsakingiems, saugoti vaikų, mokytojų ir savo sveikatą.