Laimėjimai

Kiekvienais metais ”Šaltinėlio” privati vidurinė mokykla dalyvauja tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose ir olimpiadose.

Galime pasidžiaugti laimėjimais ir apdovanojimais:

  • iš Japonijos Pasaulinio vaikų piešinių konkurso “Už taiką“,
  • iš Švedijos tarptautinio Astridos Lindgren literatūinių kūrinių iliustracijų konkurso,
  • tarptautinio rašinių konkurso “Europa mokykloje“,
  • respublikinio mokyklų teatrų festivalio,
  • vertimų ir iliustracijų konkurso “Tavo žvilgsnis“,
  • tarptautinio matematikų konkurso “Kengūra”,
  • respublikinio meno festivalio “Verdenė”,
  • kitų respublikinių konkursų ir olimpiadų.