Mokymas ir ugdymas

 • visų pakopų išsilavinimas:
    • ikimokyklinis (5-6 m.)
    • pradinis (1-4 kl.)
    • I-osios dalies pagrindinis (5-8 kl.)
    • II-osios dalies pagrindinis (9-10 arba I-II gimn. klasės)
    • vidurinis (11-12 arba III-IV gimn. klasės)
 • klasėje vidutiniškai 12 moksleivių
 • aukštų bei nestandartinių gebėjimų vaikų ir jaunuolių ugdymas, taikant individualias tradicines bei nestandartines programas ir diferencijuotą mokymą
 • konsultantų (mokytojų, aukštųjų mokyklų lektorių, praktinės veiklos asmenų) grupė, teikianti pagalbą:
      • rengiantis brandos egzaminams
      • renkantis profesiją (specialybę)
      • taikant praktiškai teorines žinias
      • rengiantis tarptautiniams ir respublikiniams projektams, dalyvaujant olimpiadose, konkursuose
 • logopedo pamokos, netaisyklingos laikysenos koregavimas

Laisvalaikio veikla

(iki 18 val.)

 • Diskusijų klubas „Prie knygos ir arbatos“
 • Dailiųjų odos darbų studija
 • Keramikos studija
 • Matematikų klubas
 • Šokio ir judesio teatras
 • Dramos studija
 • Informatikų klubas
 • Dailės studija
 • Pianino ir dainavimo studija
 • Gitaros studija
 • Krepšinio klubas
 • Plaukimas
 • Šachmatų klubas
 • Įdomioji chemija
 • „Žodis – ne žvirblis“ (jaunųjų žurnalistų klubas)
 • Kalbų studijos ir būreliai:  anglų, rusų, italų, vokiečių, ispanų, prancūzų, skandinavų kalbos

Mokyklos darbo laikas

Pradinė mokykla:      7.30 – 18 val.

Vidurinė mokykla:     7.30 – 18 val.

Pamokų pradžia:        8.30 val.

Pamokų laikas

1 pamoka – 8.30 – 9.15

2 pamoka – 9.25 – 10.10

3 pamoka – 10.20 – 11.05

4 pamoka – 11.15 – 12.00

5 pamoka – 12.30 – 13.15

6 pamoka – 13.25 – 14.10

7 pamoka – 14.20 – 15.05