Projektai

Mokykloje rengiami projektai lavina moksleivių erudiciją, moko bendrauti, ugdo moksleivių žingeidumą, gilesnį ir platesnį domėjimąsi pasauliu.

“Tavo žvilgsnis”

Jau šeštus metus „Šaltinėlio“ mokykla dalyvauja šios UNESCO perspektyvos projekte, literatūros vertimų ir iliustracijų konkurse „Tavo žvilgsnis“.

Debiutai

Tai Lietuvos vaikų ir jaunimo šventė, skirta Motinos dienai.

Tradicinis apskritasis stalas “Ko nerimauji, mokytojau?”

Moksleivių ir mokytojų pokalbiai aktualiomis temomis.

Nuo pavasario iki rudens

Kultūros ir švietimo mainai su Heseno žemės Gaisenhaimo šv. Uršulės gimnazija.

Kaip gyvuojate kaimynai?

Pažintis ir bendradarbiavimas: Latvija, Estija, Lenkija, Čekija, Slovakija, Vokietija, Olandija, Prancūzija.

Istorija ir literatūra ne pamokoje

Vietovės, Lietuvai svarbios istorijos, literatūros, kultūros bei kalbos požiūriais.

Girdžiu kaip tu kalbi, matau tavo elgseną

Saviaukla ir savišvieta kalbos vartosenos, kultūros, tarpusavio bendravimo aspektu.

Sveika gyvensena – asmens tobulėjimo būdas

Saviaukla ir savišvieta kalbos vartosenos, kultūros, tarpusavio bendravimo aspektu.

Nauja tradicijų gyvybė

Šiuolaikinės tradicijų interpretacijos, tradicijų bei papročių puoselėjimas, tradicinės ir netradicinės šventės.