Gerbiami mokytojai, moksleiviai ir tėveliai!

Atsižvelgdami į vis dar blogėjančią situaciją Lietuvoje ir didėjantį žmonių sergamumą covid-19 liga, koreguojame mokymosi ir darbo sąlygas: 1. 1-4 klasių mokinius kviečiame nuo gruodžio 9 d. (t.y. trečiadienio) dirbti tik nuotoliniu būdu. Atostogų laikotarpis – nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d. (imtinai). 2. Priešmokyklinio ugdymo grupė dirbs kontaktiniu …

Skaityti toliau

Informacija tėvams, moksleiviams ir mokytojams dėl ugdymo proceso visuotinio karantino sąlygomis

Esant pandeminei situacijai priešmokyklinio ugdymo grupei ir pradinių klasių moksleiviams numatyta taikyti mišrų ugdymo būdą. SVARBU! Konkrečius darbo būdus (kontaktinį, savarankiško darbo fragmentus, video pamokas, knygų skaitymo dieną ir t.t.) ir laiką nustatys ir siūlys atitinkamos klasės mokytojas, derindamas su klasės bendruomene. 5-8 klasių moksleiviams šiuo metu numatytas nuotolinis darbas iki lapkričio 29 dienos. Primename, …

Skaityti toliau

Gerbiami moksleiviai ir tėveliai!

Maloniai primename, jog Rudens atostogos prasideda nuo 2020-10-26 ir baigiasi 2020-11-02 (imtinai). Antradienį (t.y. lapkričio 3 d.) į mokyklą grįžta ir kontaktiniu būdu dirba priešmokyklinio ugdymo grupė ir 1-4 klasių mokiniai. 5-12 klasių moksleiviai nuo lapkričio 3 d. iki 9 d. dirba nuotoliniu būdu. Jeigu Vilnius patektų į raudonąją zoną ir susirgusių Covid-19 skaičius augtų, …

Skaityti toliau

Informacija dėl naujų 2020 – 2021 mokslo metų mokymosi sutarčių.

Gerbiami tėveliai! 1. Su naujai atvykstančiais moksleiviais (jų tėveliais) sutartys yra pasirašomos individualia tvarka (šiuo metu sutartis jau galima pasirašyti). 2. Atsižvelgiant į tai, kad reikšmingų naujovių (taip pat ir finansinių) nei šiais, nei kitais mokslo metais nenumatyta, sutartys su esamais “Šaltinėlio” privačios mokyklos ir VKIF licėjaus “Forumas” moksleiviais bus pratęstos automatiškai, pasibaigus mokslo metams …

Skaityti toliau

Informacija apie mokslo metų pabaigą

Mieli mokytojai, moksleiviai ir tėveliai! Kadangi aplinka dar nėra saugi, tai mokslo metus baigsime dirbdami nuotoliniu būdu: Priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinių klasių mokiniai mokslo metus baigia gegužės 29d.Įvairios pagalbos konsultacinio pobūdžio pamokos, reikalui esant, gali vykti nuotoliniu būdu iki birželio 19d. (imtinai). Konsultacijų laiką būtina suderinti su mokytojais. “Šaltinėlio” 5-8 klasių ir licėjaus “Forumas” I-III …

Skaityti toliau