Priėmimo tvarka ir sąlygos

Į mokyklą vaikai priimami nuo 5-6 metų.

Priimant mokinius į 2-12 klases būtinas įgyto išsilavinimo pažymėjimas taip pat patikrinamos moksleivio žinios.

Mokykloje mokslas mokamas. Mokesčio dydį ir tvarką nustato steigėjas.

Reikalingi dokumentai: 

   • Tėvų ( įtėvių, globėjų ) prašymas
     

    Prašymo forma dėl priėmimo į „Šaltinėlio” privačią mokyklą Microsoft Word )  ( PDF 
    Prašymo forma dėl priėmimo į VKIF licėjų „Forumas” Microsoft Word )  ( PDF 

   • Vaiko gimimo liudijimas
   • Sveikatos pažyma
   • Fotonuotrauka