Priėmimo tvarka ir sąlygos

Į mokyklą vaikai priimami nuo 5-6 metų.

Priimant mokinius į 2-8 klases būtinas įgyto išsilavinimo pažymėjimas taip pat patikrinamos moksleivio žinios. 

Prieš pradedant naujuosius mokslo metus kviečiame susipažinti su mokyklos taisyklėmis ir asmens duomenų apsaugos politika.

9-12 klasių moksleiviai darbus tęsia VKIF licėjuje “Forumas”.

Mokykloje mokslas mokamas. Mokesčio dydį ir tvarką nustato steigėjas.

Informaciją atsiųskite el. pašto adresu mokykla@vkif.lt

Reikalingi dokumentai

01

Tėvų ( įtėvių, globėjų ) prašymas

Prašymo forma dėl priėmimo į „Šaltinėlio” privačią mokyklą (Microsoft Word)  ( PDF) Prašymo forma dėl priėmimo į VKIF licėjų „Forumas” (Microsoft Word)  (PDF)

02

Vaiko gimimo liudijimas

03

Sveikatos pažyma

04

Fotonuotrauka