Darželis

Nuo 2023 m. rugsėjo „Šaltinėlio“ privati mokykla duris atveria 2 m. vaikučiams ir kviečia į ankstyvojo ugdymo studiją – vaikų darželį ,,Šaltinėlis“.

„Šaltinėlis“ – tavo antri namai. Tai linksma ir kupina įspūdžių įžanga į mokyklą!
Darželyje „Šaltinėlis“ suteiktas ugdymas – nepamainomas pagrindas tolesnei vaiko kelionei mokykloje.

Ugdymo principai

Aplinka, artima namų aplinkai (ne vien priežiūra).

Kalbos vystymas (gyvas bendravimas, iš esmės vienintelis faktorius, užtikrinantis tinkamą vaiko kalbos raidą), pažintis su užsienio kalbomis.

Vaiko gebėjimų ir polinkių stebėjimas, jų lavinimas bei veiklos skatinimas.

Sąlytis su garsais ir spalvomis (muzikos, dailės studijos).

Savęs pažinimas, buvimas gamtoje ir kt. erdvėse.

Buitiniai ir socialiniai įgūdžiai.

Svarbus mūsų veiklos principas – tėveliai žino, ką kiekvieną dieną veikia jų vaikas.
Tėveliai, palikdami vaiką mūsų darželyje, yra užtikrinti, kad vaikas bus pavalgęs, švarus ir saugus, todėl visą dieną galės linksmai dalyvauti darželio veiklose.
Kuriame saugią ir rūpestingą aplinką, kurioje atsižvelgiame į kiekvieno vaiko asmenybę, stebime jo gebėjimus ir polinkius, juos lavinime ir skatiname, o vaikai įgyja teigiamą požiūrį į mokymąsi. Darželyje akcentuojame ne tik vaiko priežiūrą ir žaidimus, bet ir individualizuotą asmenybės ugdymą. Tinkamas ugdymas darželyje labai svarbus vaiko formavimosi metais, nes jis skatina vaikų smalsumą, savarankiškumą bei pasitikėjimą savo jėgomis, kurie išliks visą gyvenimą.
Darželyje žaidimai ir aktyvi veikla derinami su akademine veikla, o struktūrizuotos pamokos – su laisvu veiklų pasirinkimu. Vaikams gelbsti ne tik auklėtojai, tačiau ir mokytojai dalykininkai.

Detalus ugdymo planas

Mūsų pedagogų sukurta asmenybės ugdymo programa apima 7 ugdymo sritis, kurias integruojame į kiekvienos dienos veiklas.

Asmens socialinis ir emocinis ugdymas

Kiekvienas vaikas – svarbus bendruomenės narys!

Visuotinai pripažįstama, kad socialiniai ir emociniai įgūdžiai – sėkmės gyvenime pagrindas. Tai ne ką mažiau svarbu nei lavinti skaitymo ar skaičiavimo įgūdžius. Socialiniai ir emociniai įgūdžiai padeda vaikams tapti sėkmingai besimokančiais, pasitikinčiais asmenimis ir rūpestingais visuomenės nariais.

Gebėjimas būti empatišku, susirasti draugą ir puoselėti draugystę, rūpintis ir gerbti kitus bendruomenės narius, sėkmingai įsitraukti į grupės veiklą, inicijuoti pokalbį, išklausyti, atsiskleisti, drąsiai pasipriešinti skriaudikams, užjausti kitus, įveikti sunkumus, spręsti konfliktus, būti savikritišku, motyvuoti save, drąsiai pasitikti sunkumus, nesidrovėti, yra būtent tie įgūdžiai, kuriuos mūsų specialistai diegia vaikams. 

Kalbos ir bendravimo įgūdžių ugdymas

Kalbos vystymas – neatsiejama ikimokyklinio ugdymo dalis, todėl darželyje ypatingas dėmesys yra skiriamas kalbai. Ankstyvoji kalbinė aplinka labiausiai lemia tolesnes vaiko mokymosi perspektyvas. Todėl darželyje ypatingas dėmesys skiriamas lavinant vaikų gebėjimą kalbėti, atkreipti dėmesį, klausytis ir suprasti. Vaikai klausosi istorijų, reaguoja į tai, ką sako kiti, artikuliuoja ir išreiškia savo jausmus, mokosi plėtoti savo pasakojimus ir susieti mintis ir įvykius.

Be gimtosios lietuvių kalbos, vaikučiai supažindinami su užsienio kalbomis. Darželyje sudaroma galimybė mokytis užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų ir kt.). 

Sveikatos ir fizinis ugdymas

Darželyje veikia sveikos gyvensenos ir judėjimo studija, vaikai laiką leidžia aktyviai: žaidžia judriuosius žaidimus lauke ir tam skirtose darželio patalpose, šoka, leidžia laisvalaikį lauko žaidimų aikštelėje ar gamtoje. Aktyviai leisti laiką vaikams padeda ne tik auklėtojai, tačiau ir fizinio lavinimo treneriai, šokių mokytojai. Darželyje siūlomos aktyvios veiklos pritaikytos taip, kad gerintų vaikų koordinaciją, lavintų smulkiąją ir stambiąją motoriką. Mūsų profesionali medikų ir ekologiško maitinimo komandos stebi kiekvieno vaiko sveikatos būklę, padeda ugdyti supratimą apie fizinio aktyvumo, sveiko ir tvaraus gyvenimo būdo bei sveikos mitybos svarbą. 

Raštingumo ugdymas

Darželyje ugdome vaikų gebėjimą skaityti ir rašyti, įskaitant susipažinimą su raidėmis ir garsais, gebėjimą rašyti ištartus garsus, žodžius ir net paprastus sakinius. Lavinamas paprastų sakinių ir garsų supratimas, suvokimas apie tai, ką vaikai perskaitė. Skaityti ir rašyti vaikai daugiausia mokosi žaisdami, pagal mūsų sukurtą integruotą raštingumo ugdymo programą. 

Skaičiavimo gebėjimų ugdymas

Darželyje vaikai supažindami su skaičiais, ugdomas gebėjimas skaičiuoti, atlikti pirmuosius aritmetinius veiksmus. Taip pat vaikai sužino apie įvairias formas, matmenis, stengiasi suvokti erdvę, kiekius, svorius, atstumus ir kt. 

Pasaulio pažinimas

Pasaulio pažinimas padeda vaikams pažinti juos supantį fizinį pasaulį, žmones ir technologijas. Užsiėmimų metu vaikai kalba apie save ir savo šeimą, tyrinėja žmonių panašumus ir skirtumus, jų unikalumą, stebi gyvūnus ir augalus, jų skirtumus, mokosi gerbti juos supančią aplinką ir žmones. Vaikai taip pat sužino apie įvairias technologijas, jų vaidmenis ir tikslus. Tai padaryti jiems leidžia įvairios asmeninės patirtys – lankymasis parkuose, miške, įvairiose miesto erdvėse, bibliotekose ir muziejuose, susitikimai su svarbiais visuomenės nariais, tokiais kaip policijos pareigūnai, gydytojai, ugniagesiai ir kt., pagarbus tarpusavio bendravimas. Klausydami įvairių istorijų, atlikdami eksperimentus vaikai supras mūsų kultūriniu, socialiniu, technologiniu ir ekologiniu požiūriu įvairų pasaulį. 

Meninis ugdymas

Darželyje taikoma integruoto meninio ugdymo programa. Tikslas – tenkinti kiekvieno vaiko individualius meninius poreikius bei suteikti jam reikiamų įgūdžių saviraiškai meninėje veikloje, ugdyti kūrybiškumą, dorovines normas, lavinti grožio pojūtį ir vaizduotę, pagarbą gamtai ir gyvybei. 

Vaikai dalyvauja šokio, dailės, muzikos, fotografijos, etnografijos grupiniuose užsiėmimuose, lankosi kultūriniuose renginiuose, muziejuose, įvairiose šventėse. Darželio švenčių ir renginių metu vaikai rengia pasirodymus, pristato savo kūrybą. Darželyje taip pat siūlome individualias instrumentinio muzikavimo pamokėles. 

Muzikinis ugdymas pasižymi veiklos sričių įvairove: tai dainavimas ir grojimas, muzikos klausymas ir judėjimas pagal ją, kūryba ir improvizavimas, muzikos pažinimas ir muzikiniai žaidimai. 

Šokių metu vaikai turiningai praleidžia laiką, tobulina savo koordinaciją, domisi aplinka ir juos supančiu pasauliu.

Vaikui prieinamos įvairios grafinės, tapybinės, lipdymo ar konstravimo priemonės bei medžiagos, darbui pritaikyta vieta (saugioje ir jaukioje aplinkoje) sudaro galimybę jam pasinerti į ypatingą dailės pasaulį. 

Darželyje akcentuojame ryšį su etnine kultūra, kalendorinėmis šventėmis, papročiais ir tradicijomis.

Etniniai papročiai, dainos ir muzikavimas liaudiškais instrumentais – tai ne tik lietuviškoji kaimo praeitis. Čia slypi nesenstančios vertybės, būtinos auginant Lietuvos piliečius ir brandinant jų savimonę. 

 

Registracijos į darželį tvarka

01

Registracija susitikimui

02

Pokalbis susitikimo metu

03

Sutarties pasirašymas

Darbo laikas

Nuo 7:15 iki 18:30 val. Darželis veikia ir vasaros metu.

Grįžtamasis
ryšys

Akcentuojame gyvą, betarpišką ir nuoširdų darželio bendruomenės bendravimą, todėl darželio vadovai, auklėtojai ir kiti pedagogai nuolat bendrauja su tėveliais ir juos informuoja vaikų priežiūros, ugdymo ir kitais rūpimais klausimais, o svarbiausiais dienos įvykiais ir kita informacija dalinamės elektroniniu paštu ir/ar kitomis susirašinėjimų programomis.

Kiekvienos savaitės pradžioje tėveliams yra pateikiama savaitės dienotvarkė.

Aiški dienotvarkė

Tėvams pateikiamas kiekvienos dienos veiklų planas. 

Profesionali medikų komanda

Prie mūsų bendruomenės prisijungusi profesionali medikų komanda veda užsiėmimus sveikos gyvensenos ir judėjimo studijoje, teikia kineziterapeuto, psichologo, logopedo paslaugas. Atsižvelgiame į kiekvieno vaiko sveikatą, nuolat informuojame ir bendraujame su tėveliais vaikų fizinės ir emocinės sveikatos klausimais.

Patogi vieta

„Šaltinėlio“ darželis įsikūręs senamiesčio širdyje – Basanavičiaus g. 12, erdviame pastate, tinkamame visapusiam asmenybės ugdymui nuo darželio iki abitūros. Šiame pastate taip pat įsikūrusi jau daugiau nei 30 metų veikianti „Šaltinėlio“ progimnazija bei licėjus „Forumas“, todėl mažiausieji nuo pirmųjų dienų darželyje matys visos mūsų bendruomenės gyvenimą ir taps svarbia jos dalimi. 4,5 – 6 metų vaikučiams sudaromos galimybės tęsti mokslus šaunioje „Šaltinėlio“ mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupėje.

Aplinka

Darželio patalpos yra saugios, šviesios, jaukios ir erdvios, jose vaikams yra pakankamai vietos visai veiklai, kurią siūlo mūsų darželis. Ikimokyklinio ugdymo grupėje kartu dirba profesionalūs pedagogai, dalį užsiėmimų veda mokytojai dalykininkai.

Laukas viduryje pastato – kelių šimtų kvadratinių metrų terasa, tinkama įvairiai veiklai. Netoliese – Reformatų parkas, kuriame yra žaidimų aikštelės ir daug vietos aktyviai veiklai lauke, taip pat, įvairios miesto erdvės.

Darželis naudojasi bendromis mokyklos erdvėmis: IT ir STEM klasėmis, sporto ir aktų sale, biblioteka, eksperimentų klase ir kt. 

Darželyje taikomas adaptacinis laikotarpis. Adaptacinio laikotarpio trukmė ir jo specifika yra taikoma kiekvienam vaikui individualiai. Pedagogai ir darželyje dirbantys medikai bendrauja su tėveliais ir parenka geriausius adaptacijos būdus, padeda išspręsti kilusias adaptacijos problemas, stebi kiekvieną vaiką bei nuolat teikia visą su vaiko adaptacija susijusią informaciją.

Maitinimas

Darželyje ypatingas dėmesys yra skiriamas sveikai ir skaniai vaikų mitybai, valgymo įpročių ir etiketo lavinimui. Mūsų sveikatos priežiūros specialistai sudaro maistingą ir subalansuotą pusryčių, priešpiečių, pietų, vakarienės ir dienos užkandžių valgiaraštį. Alergiškiems, tam tikrų maisto produktų netoleruojantiems ar kitokių specialių maisto poreikių turintiems vaikams sudarome individualų valgiaraštį. 

Vaikus raginame ragauti, degustuoti, vykdome edukacijas, į ugdymo procesą įtraukiame ne tik maisto gaminimą, bet ir jo auginimą – lauko terasoje įkurtas „Darželio daržas“, kur vaikai supažindami su daržininkyste ir sodininkyste. 

Dalyvaujame Vaisių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigoje programoje. Vaikai gauna kokybiškus obuolius, natūralias obuolių sultis, ekologiškus jogurtus, pieną ir sūrio lazdeles.

Maitinimą darželyje tiekia sertifikuoti, atitinkantys higienos reikalavimus bei Visuomenės sveikatos centro patvirtintą maisto tiekimo standartą maisto tiekėjai. 

Papildoma veikla – būreliai

  • Muzikos studija
  • Šokių studija
  • Keramika ir odos darbų studija
  • Kalbų studija
  • Judrieji žaidimai
  • Plaukimas
  • Robotika
  • Logopedas

Kainodara

Ugdymo mokestis:

5 dienos – 400 EUR

4 dienos – 320 EUR

3 dienos – 230 EUR

Į ugdymo mokestį įtraukta:

·        7 sričių asmenybės ugdymo programa ir vaiko priežiūra nuo 7.15 val. iki 18.30 val., visus metus (išskyrus valstybinių švenčių dienas).

·       Ugdymo priemonės.

·       Pirminė logopedo konsultacija, psichologo ir medicinos darbuotojų konsultacijos.

Nepilna diena – 290 EUR

Į ugdymo mokestį įtraukta:

·       7 sričių asmenybės ugdymo programa ir vaiko priežiūra nuo 7.15 val. iki 13.00 val., visus metus (išskyrus valstybinių švenčių dienas).

·       Ugdymo priemonės.

·       Pirminė logopedo konsultacija, psichologo ir medicinos darbuotojų konsultacijos.

Paslaugų kaina nurodyta, pritaikius Vilniaus savivaldybės skiriamą 120 € kompensaciją (jei tėvams nepriklauso Vilniaus savivaldybės skiriama kompensacija, ugdymo paslaugų kaina didėja 120 €).

Stojamasis mokestismokamas vieną kartą pradedant lankyti „Šaltinėlio“ darželį – 300 EUR.

 

Į kainą nėra įtrauktas mokestis už maitinimą, papildomas veiklas (edukacijos, išvykos ir pan.) ir būrelius.

Vaikui neatvykus į darželį dėl ligos, atostogų ar kt. priežasčių mėnesio ugdymo paslaugų kaina nėra mažinama.